Soğuk Hava Deposu Nasıl Çalışır?

Soğuk Hava Deposu Nasıl Çalışır?

 

Soğuk hava depolarını çalışma standardı ihtiyaca göre düzenlenir.

pozitif ve negatif odalar tasarlanırken soğutma sistemi yalıtım sistemi ona göre Dizayn edilir.

Soğuk odanın oluşmasını sağlayan temel parçalar şunlardır.

1- Soğuk oda kabini 

2- Soğutma sistemi

3- Elektronik kontrol sistemi.


 

Soğuk hava depoları Özellikle kısa ömürlü ve normal şartlarda bozulma ihtimali yüksek olan gıda maddelerinin depolandığı Özel tasarlanmış yerlerdir. 

 

Bu depolar ürünün saklama sıcaklıklarına göre tasarlanmıştır.

Bu gıda maddeleri, bireysel ürünler için gereken optimum sıcaklık (öncelikle düşük) ve nemli ortamda saklanır. 

Ihtiyaca göre tasarlanmış tüm soğuk hava depoları, bu özelliklerin depolanan Ürüne göre önceden yapılandırılacağı şekilde tasarlanmıştır. Bazı soğuk odalar bu özelliklerin ayarlanabileceği şekilde yapılmaktadır.

 

Soğuk hava deposunun ihtiyacı olan çalışma şartları. 

 

Kompresör – Soğuk odayı çalıştıran ana bileşendir. Çalışmak için enerjiye ihtiyaç duyan tek cihazdır. Kompresör soğuk odadaki gücün neredeyse tamamını tüketir. Evaporatörden çıkan soğutucu akışkan buharının sıcaklığını ve basıncını yükseltmek için kullanılır. Basınç arttıkça kaynama noktası artar ve kompresör, soğutucuyu (örneğin amonyağı) kondenser sıcaklığında yoğunlaştırabilir.

 

 Kondanseri Yoğuşturucu – Soğutucu akışkandan ve dolaşan  ısının uzaklaştırılması gerekir. Kondenserin yüksek sıcaklık ve basınçta gazdan sıvıya faz değişimini gerçekleştirir. Yoğuşturucu bir ısı emici görevi görür ve ısı değişim verimliliği, soğuk hava deposu tesisinin verimliliğini belirler. 

 

Likit tankı – Yüksek basınçlı sıvı yoğuşması burada depolanır. Soğutucu akışkanın kondenserden faz değişiminden sonra geldiği yer burasıdır. Sıvı soğutucu akışkan, alıcı bileşene ulaştıktan sonra genleşme valfine giderek sıcaklık ve basıncı düşürür.

Genleşme Valfi – Bir kısma cihazı kullanarak soğutucu akışkanın sıcaklığını ve basıncını azaltır. Kısma işlemi sürtünme yoluyla gerçekleşir ve soğutucu akışkanın sıcaklığı ve basıncında bir değişiklik olur. Basıncı Alıcıdaki basınçtan Evaporatördeki basınca göre değişir.

 

Buharlaştırıcı – Depolanan öğelerin sıcaklığını düşüren döngüsel işlem burada gerçekleşir. Isıyı, soğutulması gereken saklama bölmesinden veya atmosferden alır. Bu ısı daha sonra sıvı soğutucuyu buharlaştırmak için kullanılır. Bu şekilde gıda maddeleri soğutulur ve korunur.

 

Üfleyiciler – Soğutulan hava, konveksiyon işlemi yoluyla odaya yayılır, böylece odanın istenilen sıcaklığı elde edilir.

Kısaca kompresör tarafından sıcaklığı ve basıncı artırılarak soğutucu akışkanın kaynama noktası düşürülür. Soğutucu akışkan, yoğunlaştırıcı tarafından gaz halinden sıvı hale dönüştürüldüğü için ısı uzaklaştırılır. Şimdi soğutucu, depolama için rezervuara aktarılır. Ayrıca soğutucu akışkan, sıvı haldeki sıcaklığı ve basıncı azaltmak için bir genleşme valfine taşınır. Son adım, çevreden gelen ısının soğutucu akışkanı tekrar gaz haline dönüştürmek için kullanıldığı ve böylece soğutma etkisine neden olduğu Evaporatörde gerçekleşir. Üfleyici bu soğuk havayı sirküle eder.

Soğuk Odaların çalışma sistemi Elektronik dijital panoları ile gerçekleşir.

dijital termometreler ısı algılayıcı sensör ile ısıyı kontrol eder istenen ısıya geldiği zaman kapatır ihtiyaç halinde tekrar açarak sistemin çalışmasını sağlar.

 

Akıllı soğuk oda dijitalleri  Soğuk odalar için üretilmiş özel sistemlerdir montaj ustası tarafından montaj yapıldığı andan itibaren ihtiyaca göre programlanır Dinlenme süresi çalışma süresi defrost süresi fanların açılıp kapanma süresi  dijital tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp chat
WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı