Geçmişten Günümüze Soğutma Teknikleri

Dünyamızda insanoğlunun hayat bulduğu günden itibaren yediğinden arta kalanı saklama ihtiyacı duymuştur.  Bununla birlikte çoğalan insan nüfusu ürünlerini saklamak için farklı çareler aramışlardır. Ülkemizdeki eski kalıntılarda mağaralardaki saklama bölümlerinden de anlaşılıyor.
 
Ülkemizdeki yakın geçmişte çiftçimizin patates saklamak için toprağa kuyu yapıp sakladığını biliyoruz. Bugünkü yaşadığımız dönemde artık günün teknolojik sistemlerini en iyi şekilde kullanarak ürünlerimizin hasattan soframıza kadar taze ve bozulmadan geldiğini görüyoruz. Bugüne kadar çok çeşitli yöntemler denendi.  
 
Bunlardan bazıları ise şöyle;
 
1- Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma
2- Absorbiyonlu soğutma,
3- Adsorbiyonlu soğutma,
4- Termoelektrik soğutma,
5- Manyetik soğutma,
6- Paramanyetik soğutma,
7- Vorteks tüpü ile soğutma,
8- Nemlendirmeli evaporatif  buharlaştırmalı  soğutma,
9-  Eriyik teşkili ile soğutma,
10- Gazların genleşmesi ile soğutma,
11- Vakumlu soğutma,
12- Buhar cep enjektörlü soğutma,
13- Sterling soğutma,
14- Akustik sesle soğutma,
 
Günümüz çağına kadar soğutma sistemleri,evrimleşerek, denenerek çeşitli arayışlar içinde olmuştur .
 
Bugün bize en ekonomik soğutma sistem, evaporatif buharlaştırmalı sistem olmuştur. Bu sistem kolay ve ekonomik nedeniyle en çok tercih edilen özelliktedir. Bu sistem içerisinde bazı firmalar amonyaklı soğutma tercih ederken rağbet daha çok freon gazı ile soğutulan sistemlerdir. Çevre sağlığı açısından zararlı olan amonyak sistemi çevreye zararlı olmayan gazlar tercih edilmiştir.
 
Günümüzde Soğuk Hava Deposu, ve Soğuk Oda, Sistemlerinde soğutucu akışkan R717 amonyak yerine A404 gazı kullanılır hale gelmiştir. 
 

WhatsApp chat
WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı