Soğuk hava deposu nasıl olmalıdır.

 SOĞUK DEPOLAR

Soğuk hava deposu,, gıda maddelerinin belirli sıcaklık sınırları ve bağıl nem içinde saklanması için tasarlanmış bir binadır. Soğuk depolamanın, temel amacı, bozulabilir gıda ürünlerini raf ömürlerini uzatmak için optimum sıcaklıkta saklamaktır. Soğuk hava depolarında sıcaklıklar değişebilir.

+20ÖC ila –115ÖC ve bağıl nem %90 ila %98 arasında değişebilir. Örneğin, soğuk hava deposu, nda süt yaklaşık 4 °C'de, dondurma -30 °C'de saklanır. Meyve, sebze, süt ürünleri vb. soğuk hava depoları süt, tereyağı, peynir, dondurma vb. ürünlerin saklanması için gereklidir. Bu soğuk hava depolarında saklama koşulları ürünün özelliğine göre farklılık göstermektedir. Örneğin dondurma –2,5 ºC'de, süt ise 3 ila 4 ºC'de saklanır. Aynı şekilde pek çok meyve ve sebze de soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir.

 

Soğuk hava deposunun faydaları:

Soğuk Hava Depoları, kullanmanın başlıca avantajları şunlardır:

Gıda ürünü, arzı bol olduğunda saklanabilir ve kıt tedarik döneminde kullanılabilir.

Gıda maddelerinin bir yerden bir yere taşınması mümkündür.

Soğuk hava depoları,nın kullanımı ile gıda bozulmalarının azalması nedeniyle maliyette büyük tasarruf sağlanabilmektedir.

 

Soğuk Hava Deposu Uygulamaları

Bir soğuk hava deposu,nda aşağıdaki uygulamalar benimsenmelidir:


                   1.Sıcaklık kontrolü

Hasat edilen meyvelerde, depolandıkları sıcaklıkların yönetilmesi özellikle önemlidir. Solunum, büyük ölçüde ortam sıcaklığı tarafından önemli ölçüde kontrol edilen enzimatik süreçleri içerir. Meyvelerdeki kimyasal değişim oranı genellikle her 10 artışta iki katına çıkar.ÖC depolama sırasında meydana gelen oda sıcaklığındaki değişiklikler. Meyveler aşırı olgunlaşmaya başladığında, aşırı renk oluşumu, depolama gelişimi, tatsızlık, yumuşama ve diğer hastalıklar ortaya çıkar. Meyve aşırı soğuksa, farklı yaralanmalar (üşüme yaralanmaları) meydana gelebilir, soğutma yaralanmaları renk değişikliği, yanlış olgunlaşma, doku değişikliği içerir. Her ürün için saklanması gereken optimum bir saklama sıcaklığı vardır.

2.  Bağıl nemli kontrol

Hava ürününün nem kontrolü hem kısa süreli hem de uzun süreli depolamalarda önemlidir. İlgili mikroorganizmalar nedeniyle ürünün bozulmasını önlemek için havanın bağıl nemi korunmalıdır. Kuru hava ürünlerde ağırlık kaybına neden olabilir, ürünlerin görünümünü etkileyebilir, çok nemli hava (yüksek bağıl neme sahip nemli hava) ise mikroorganizmaların üremesine ve çeşitli mantar hastalıklarına neden olur. Üründen aşırı nem kaybını önlemek için bağıl nem yeterince yüksek olmalıdır. Genel olarak depodaki bağıl nem meyveler için %85-90, yeşil sebzeler için %90-95 ve diğer sebzeler için %85-90 civarında tutulmalıdır. Bu değerlerden daha yüksek değerler çürümeye neden olur ve bu değerlerden daha düşük olanlar kilo kaybına neden olur.

3.  Su buharının yoğunlaşması

Su buharının ürünler üzerinde yoğuşması, özellikle bağıl nemin yüksek olduğu ve hava ile ürün arasındaki sıcaklık farkının yüksek olduğu durumlarda ana sorunlardan biridir. Gıda ürünleri üzerinde mikroorganizma üremesine neden olan bu yoğuşmanın en aza indirilmesi gerekmektedir. Yoğunlaşan nemi hemen buharlaştırmak için gerekli adımlar atılmalıdır.

4.  Sanitasyon

Balık ve turunçgiller gibi bazı yiyecekler, et ürünleri ve süt ürünleri gibi diğer ürünler tarafından kolayca emilebilen bir koku verir. Bu nedenle, farklı gıda maddeleri ayrı ayrı depolanmalı ve arka arkaya depolanacaksa, alan iyice temizlenmeli ve kokusu giderilmelidir. Ayrıca izolasyon malzemesinden ve ahşap koruyuculardan kaynaklanan istenmeyen kokuların gıda ürünlerine geçmemesine dikkat edilmelidir. Kemirgenlerin girişi de engellenmelidir.

 

5. Hava hareketi

Soğuk hava depo  larında, kutular arasında ve ürün çevresinde iyi hava sirkülasyonu sağlanması çok önemlidir. Soğuk depolama boyunca üniform bir sıcaklığı korumak için yeterli hava dağıtım sistemi gereklidir. Optimum sıcaklıkları ve bağıl nemi korumak için havalandırma minimumda tutulmalıdır.

6. İstifleme ve malzeme taşıma

İstifleme, her türlü depolama ve taşımada önemli faktörlerden biridir. Özellikle gıda ürünlerinin ambalajlanmasında karton, tepsi, tahta, file bölme vb. ürünlerin ambalajlanmasından etkilenir. Soğuk hava depoları,nda meyve ve sebzelerin kolilerde istiflenme yoğunluğu ürüne göre 200-300 kg/m'dir.3 bu nedenle taşıma, depolama ve nakliye sırasında zarar görmemesi için istiflemenin düzgün ve sağlam olması gerekir. Ayrıca, ürünün içinde ve çevresinde havanın serbestçe dolaşmasına izin vermelidir. Depolamada soğutma ünitesinden gelen akışın diseksiyonu açısından uygun kutular kullanılmalı ve istiflenmelidir.

 

Soğuk Hava Deposu Önlemleri

Soğuk hava depoları,nda şunlardan kaçınılmalıdır:

1.      Depolama, sıcaklıklarındaki dalgalanmalar

2.      Ürünleri tavsiye edilen sürenin ötesinde depolamak,.

3.     Gıda ürününün yanlış kullanımı.

4.      Yanlış istifleme.

5.     Fiziksel hasardan da kaçınılmalıdır.

6.      Diğer kaynaklardan kirlenme.

 Soğuk Hava Deposu Çeşitleri

Soğuk hava depoları, aşağıda tartışıldığı gibi farklı şekillerde sınıflandırılabilir:

(1)   Kullanıma göre sınıflandırma

(2)   Çalışma sıcaklıklarına göre sınıflandırma

(3)   Faaliyetlere dayalı sınıflandırma

(4)   Süreye göre sınıflandırma

(5)   Yapıya göre sınıflandırma

 

1.      Faaliyetlere dayalı sınıflandırma

Faaliyetlerine göre soğuk hava depoları şu şekilde sınıflandırılabilir:

 

Özel soğuk hava depoları.

Özel soğuk hava depoları, yalnızca tek bir gıda ürününün saklanması için tasarlanıp inşa edilir ve donatılırken, çok amaçlı soğuk hava depoları, farklı gıda maddelerinin saklanması için tasarlanır ve donatılır.

2. Çalışma sıcaklıklarına göre sınıflandırma

0 ºC'nin üzerinde tutulan soğuk hava deposu

0 ºC'nin altında tutulan soğuk depolama

Süt soğuk depolama 0ºC'nin üzerinde tutulurken dondurma soğuk depolama 0 ºC'nin altında tutulur.

3.  Soğuk hava deposu kullanımına göre sınıflandırma

Süt soğuk hava deposu,

Peynir soğuk hava deposu,

Tereyağı soğuk hava deposu,

Patates soğuk hava deposu, vb.

Bu soğuk hava depolarının muhafaza edilmesi gereken saklama koşulları ve saklama yöntemi, farklı ürünler için gerekli olan optimum saklama koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin çedar peyniri, peynirin olgunlaşması için yaklaşık 10 ºC'de ve %90 bağıl nemde saklanır. Ürünün uygun şekilde saklanması çok önemli bir husustur. Soğuk hava depolarında peynir bloklarının saklanması için raflar gereklidir.

4.      Döneme göre sınıflandırma

Soğuk hava depoları, gıdaların muhafaza edilme sürelerine göre iki kategoriye ayrılabilir.

Gıda maddelerinin daha uzun süre saklanması için kullanılan depolardır.

Gıda maddelerinin daha kısa süre saklanması için kullanılan depolardır.

5.     Yapıya göre sınıflandırma

İnşa edilen soğuk hava deposu

Soğuk hava deposu,nda yürümek

Süt fabrikasının tasarımına ve yerleşim planına göre çoğunlukla süthane binasında soğuk hava deposu inşa edilir. Soğuk hava deposu, genellikle inşaat işleri ile inşa edilir ve Thermocol levhalar veya PUF paneller ile yalıtılır.

 

2.2    SOĞUK DEPOLARDAKİ SOĞUTMA YÜKLERİ

Ürün yükü, soğuk depo, yükünün tahmin edilmesinde kullanılan faktörlerden biridir. Ürünün depolama sıcaklığında suyun bir kısmı donduğunda üründen uzaklaştırılacak ısının hesaplanması gerekir. Bu soğuk hava depoları,nda evaporatör, hava sirkülasyonu, genleşme valfi vb. tasarımı farklı olacaktır. Düşük sıcaklıkta soğuk depolama için gereken yalıtım kalınlığı, duvar kazanç yükünü azaltmak için daha fazla olacaktır.

 

Soğutma Yükü Türleri

Soğuk oda için soğutma sisteminin kapasitesini bulmak için belirli bir soğuk depodaki yük tiplerini bilmek temel gerekliliktir. Ürünü yalnızca depolama sıcaklığına kadar soğutmak değil, aynı zamanda soğuk depoda meydana gelen çeşitli ısı infiltrasyonlarından dolayı soğutma yükünü karşılamak da gereklidir. Toplam yük aşağıdaki iki kategoriye ayrılır:

(1)          Hissedilir ısı yükü

(2)          gizli ısı yükü

1. Hissedilir ısı yükü şunları içerir:

§  Duvarlardan, tavanlardan, zeminden, kapılardan ısı akışı (yapısal ısı kazancı),

§  Kapı açıklıkları nedeniyle havanın sızmasından ve ürünlerin duvarlarda sağlanan açıklıklardan hareketinden kaynaklanan ısı kazancı. Örneğin süt kasaları, konveyör kullanılarak duvarda sağlanan bir boşluktan süt soğuk hava deposuna girer. Bu yük, hava değişimini azaltmak için uygun esnek plastik şeritler kullanılarak en aza indirilir.

§  Soğuk hava deposu,nda çalışan işçiler tarafından açığa çıkan ısı. Soğuk hava deposu,nda çalışan kişi sayısı çok az olduğu için çok küçük olmasına rağmen yük, çok sayıda kişiye konfor sağlaması açısından iklimlendirme sisteminde önemlidir.

§  Soğuk hava deposunda kullanılan aydınlatma ve diğer motorlardan kaynaklanan ısı yükü.

2. gizli ısı yükü şunları içerir:

§  Hava sızmasından kaynaklanan gizli ısı yükü.

§  Doluluktan kaynaklanan gizli ısı yükü.

§  Depolanan ürünlerden üretilen gizli ısı.

Yukarıdaki ısı yüklerine dayanarak, soğutma, tesisinin evaporatör kapasitesine karar vermek için toplam yükü bulmak için gerçek ısı akış hızı miktarı hesaplanır.

 

Soğutma Yükü Tahmini

Temel amaç, bir soğuk depoda, hangi yükün üretileceğini belirlemektir. Bir soğuk hava deposu, tesisinin yükünün hesaplanması, ısı kaynaklarının sayısının toplamıdır.

Bunlar:

§  Yapının dışından yani çatıdan, duvarlardan, zeminden vb. giren ısı.

§  Açıklıklardan (yağ sızması) dolayı dış hava tarafından odaya giren ısı.

§  Daha yüksek sıcaklıktan getirilen ürün tarafından reddedilen ısı.

§  Solunum sırasında ürün tarafından atılan ısı.

§  Aletler tarafından üretilen ısı, yani elektrik motoru aydınlatması vb.

§  Yolcu tarafından üretilen ısı.

§  Buz çözme döngüsü sırasında üretilen ısılar.

 

1.      Yapısal ısı kazancı (QS)

Yapısal ısı kazancı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

QS = UA(∆ 𝑇)

QS →ısı kazancı (kw)

İÇİNDE→toplam ısı transfer katsayısı (w/m2-Ö C)

A→alan (çatı, duvar vb. enine kesit alanı) (m2)

∆𝑇 →sıcaklık farkı

 Sızma yükü (QBen)

Yapısal ısı kazancı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir

Ki =RANVe (HÖ - HBen)

QBen →sızma yükü veya ısı kazancı (kw) V→boş soğuk oda hacmi (m3)

𝜌𝑎 →hava yoğunluğu (kg/m3) NVe→hava değişim sayısı

HÖ →dış hava ısısı (kJ/kg) HBen →iç hava entalpisi (kJ/kg)

3.   ürün yükü (QP)

Bazen ürün, önce depolama sıcaklıklarına kadar soğutulması, gereken ortam sıcaklıklarında getirilir. Bu, ekstra bir yük ile sonuçlanır; aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanan ürün yükü:

 

                    S =MPCP(TP-TS) CF

MP →ürünün kütlesi (kg)

𝐶𝑝 →ürünün özgül ısısı (kJ/kgK) NVe→hava değişim sayısı

TP →Ürünün getirildiği andaki sıcaklığı,

TS →soğuk depolama sıcaklığı. CF→soğutma faktörü.

 

  SOĞUK DEPO TASARIMI VE İNŞAATI

 Soğuk hava depoları,nın tasarımı ve inşası aşağıdaki hususlar hakkında bilgi gerektirir:

(Ben)   Soğuk hava deposunun boyutu

(ii)  Depolanacak ürünler,

(iii)   Ürünlerin giriş sıcaklığı,

(iv)   Depolama sıcaklığı,

(içinde)  Ortam sıcaklığı

(Biz)   Hava değişim yükü

(vii)  Soğuk hava deposunda çalışan kişi sayısı.

 

Soğuk Hava Deposunun Yeri

Soğuk hava deposunun konumu, soğuk hava deposunun işletme ve yapım maliyeti kadar ürün hareket kolaylığı açısından da önemlidir. Soğuk hava deposu, tercihen tesisin soğuk tarafında bulunur. Daha fazla soğuk hava deposu olması durumunda, bitişik soğuk depoların ortak duvarındaki yalıtım maliyetini azaltmak için tüm soğuk depolar yan yana yerleştirilmelidir. Bitmiş ürünün alıcıya aktarılabileceği şekilde yerleştirilmelidir.

 

soğuk depolarda rahatlıkla ve mamul ürünler rahatlıkla sevk edilebilir. Süt soğuk hava deposu,nda, süt kasalarını doğrudan paketleme makinesinden aktarmak için konveyörler kullanılır.

 

Soğuk Deponun Büyüklüğü

Soğuk hava deposunun büyüklüğü, ürünün depolanması için gereken kapasiteye göre tahmin edilmektedir. Soğuk hava deposunun boyutlarının belirlenmesinde depolama yöntemi, çalışma alanı, hava sirkülasyonu vb. hususlar dikkate alınır. İstiflenebilir süt poşeti kasa sayısı, çalışma alanı vb. dikkate alındığında; m başına depolama kapasitesi2 Soğuk odanın alanı hesaplanır. Benzer şekilde patates, elma, tereyağı vb. için soğuk hava deposunun boyutları hesaplanabilir; 600 kg tereyağı/m2 alan, 500 litre dondurma/m2 vb. Depolama süresi, ürünü depolamak için soğuk hava deposunun boyutuna karar vermek için temel gereksinimlerden biridir. Kaşar peynirinin olgunlaşması için 4-5 ay soğuk hava deposunda saklanması nedeniyle, kaşar peynirinin saklanması için gereken soğuk hava deposu kapasitesi ve sayısı daha fazla olacaktır. Günde iki kez sevk edildiğinden süt soğuk muhafazası için bu gereklilik olmayabilir. Ürünün depolanması için gereken tam alana ek olarak, hareket için % 30 ila 40'lık bir alan bırakılır.

 

Soğuk Hava Depolarının İnşası

Soğuk hava depoları,nın temel konstrüksiyonu, soğuk depolar, için yalıtım gerekliliği dışında diğer odalara benzer. Oda kâgir olarak inşa edilmiş ve en az 25 mm kalınlığında sıva malzemesi (harç) ile sıvanmıştır. Duvar, tavan ve zeminin sıva yalıtımı kürlendikten sonra soğuk hava deposu yapmak için yapılır. Yalıtım için termokol veya genleştirilmiş polistiren, mantar vb. yaygın olarak kullanılıyordu. Şu anda, soğuk hava deposu,nu yalıtmak için PUF paneller mevcuttur. Yalıtımın uygulama malzemesi, yalıtım malzemesinin cinsine ve gerekli yalıtım kalınlığına göre değişir. Yalıtımın uzun ömürlü olması için panel malzemesi olarak paslanmaz çelik içeren PUF panellerin kullanılması tavsiye edilir. PUF panellerde evaporatör, kablolar, borular vb. için destek yerleştirmek için delikler hazırlanır, yalıtımın içindeki su buharını önlemek için mükemmel bir şekilde kapatılmalıdır.

 

SOĞUK HAVA DEPOLARININ ISI YALITIMI

Isı, yüksek sıcaklıktaki bölgelerden daha düşük sıcaklıktaki bölgelere aktığı için, çevreden soğutulan veya koşullandırılmış alana sürekli bir ısı akışı vardır, bu nedenle koşullandırılmış mahalin sıcaklığı artar (ısı kazancı). İçinden ısı akışını geciktiren veya direnç gösteren herhangi bir malzemeye yalıtkan (ısı yalıtkanı) denir. Yalıtım malzemeleri, son derece düşük termal iletkenlikleri nedeniyle ısı akışını geciktirir.

Soğuk hava depoları,nın, ortam havası ile soğuk depo arasındaki ısı transferini (soğuk deponun duvarları, tavanları ve zemini yoluyla) engellemek için yalıtılması gerekir. Soğuk hava depolarının yalıtımı, soğuk hava depolarının yapısından kaynaklanan ısı kazancını azaltarak soğutma tesisinin işletme maliyetini azaltmak için önemlidir. Emme gazının aşırı ısınmasını azaltmak için soğutma tesisinin emme borularında da yalıtım gereklidir. Soğutulmuş su boru hatları da boru hattı üzerinde yüzey yoğuşmasını önlemek için yalıtılır.

 

Yalıtım Malzemelerinin Özellikleri

Yalıtım malzemesinin önemli özelliklerinden bazıları aşağıda listelenmiştir:

Düşük termal iletkenlik;bu, bir yalıtım malzemesinin yüksek termal dirence veya ısı akışını geciktirme yeteneğine sahip olması gerektiği anlamına gelir.

Düşük yanıcılık veya yanıcı olmayan;Yalıtım malzemesi yangın yaymamalıdır.

Düşük nem emme kapasitesi;bu, yalıtım malzemesinin nem penetrasyonuna karşı yüksek dirence sahip olması gerektiği anlamına gelir. Depoda su bulunması, yalıtım kapasitesini azaltacak ve gıda maddesini bozacaktır.

Kimya endüstrilerinde gereksinim, asitlere ve gazlara karşı dirençtir.

Mantara dayanıklı olmalı ve böcekleri kovmalıdır.

kokusuz olmalı

Deponun soğutulmuş mahalline konulan gıda maddelerinin siparişi alınmamalıdır.

Çok pahalı olmamalıdır.

 Yalıtım Malzemeleri

Bir soğuk hava deposu,nun tavan, duvar ve zeminlerinin ısı yalıtımı, çevreden depolama alanına ısı akışını önler veya önemli ölçüde azaltır. Yaygın olarak kullanılan yalıtım malzemelerinden bazıları şunlardır.

Cam yünü;cam yünü, madde camına yüksek basınçlı buhar / hava üflenmesiyle üretilir. Sonuç olarak, erimiş cam tamamen doğrudan dağılır ve

 

cam yünü. Kayıp lifler veya levhalar çiftliğinde mevcuttur. Cam yünü fırınlarda, soğuk hava depoları,nda, kazanlarda vb. izolasyon amaçlı kullanılmaktadır.

termokol;genleştirilmiş polistirendir ve köpüğün hammaddeden doğrudan ekstrüzyonu ile yapılır.

3.       Tıraş / testere tozu

4.       mantar

5.       pamuk yünü

6.       Lastik

7.       Seramik

 

 

Yalıtım malzemelerinin özellikleri

 

Malzeme

Yoğunluk (kg/m3)

Termal iletkenlik K

Sıcaklık menzil (Ö C)

Poliüretan

30-32

0,015

110-200

termokol

15-30 kilo

0,025 - 0,028

75-200

mantar

120-160

0,036

90-150

fenoterm

30-34

0,016

130-196

 

 

Buhar Bariyerleri

Havadaki su buharı, buhar basıncı farkından dolayı daha sıcak bölgeden daha soğuk bölgeye hareket etme eğilimindedir. Çevreleyen ve şartlandırılmış alan (soğuk hava deposu,, soğutmalı alan) arasındaki sıcaklık farkı arttıkça, farklı olan buhar basıncı da artar.

Bunun bir sonucu olarak, düşük sıcaklık bölgesine daha fazla nem göç edecektir. Böylece, çevredeki havadan gelen su buharı soğuk hava deposuna veya düşük sıcaklık bölgesine kapılar, açıklıklar, çatlaklar, uygun olmayan yalıtım vb. yoluyla girebilir.

Yalıtım malzemesi bir dereceye kadar gözenekli olabilir, bu nedenle dışarıdan gelen nem soğuk depolama alanına geçebilir. Buhar, yapıda, yalıtımda ve ayrıca oda/depo içinde ve daha da önemlisi evaporatör bobininde yoğuşur (bu buhar geçişi nedeniyle malzemenin yalıtım kapasitesi düşebilir). Su buharı, ısı transfer oranını azaltabilecek bir evaporatör bobinini yoğunlaştırabilir. O zaman soğuk hava deposu,nun içindeki sıcaklığı düşürmek daha da zor olabilir. Bu bölge için seçilen malzeme buhar bariyeri görevi görmelidir. Soğuk hava depolarında izolasyon çalışmalarının başarısı tamamen, soğuk hava deposu içerisine su buharının geçişini önlemek için sağlanan buhar bariyerine bağlıdır.

 

Buhar bariyerleri, soğuk hava deposu,nun, sıcak tarafına konulan nem geçişini önlemek ve yalıtımı nem yoğuşmasından korumak için kullanılan malzemelerdir. Yalıtım malzemesinden nem geçişini önlemek için Alüminyum yapısal levha, S.S., ince alüminyum folyolar, plastik film sıcak eriyik tip bitüm, özel tip boyalar vb. gibi çeşitli buhar bariyerleri kullanılır. Geçirgenliği çok düşük olan bitüm ve alüminyum folyo yalıtımda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Pano ve elektrik hizmetleri, uzun süreli buhar sızdırmazlığı sağlayacak şekilde özenle tasarlanmıştır. Evaporatör destekleri, elektrik kabloları ve soğutma boruları için geçişler gereklidir. Bu gibi durumlarda panelde bir delik açarak gerekli penetrasyon için PVC manşon kullanın ve hava sızdırmaz hale getirmek için silikon gibi sızdırmazlık malzemeleri kullanılabilir.

 

SOĞUTMA YARALANMASI

Düşük sıcaklıklardan kaynaklanır ve genellikle meyve ve sebzeleri etkiler, uygun olmayan olgunlaşma renk solmasına, doku değişikliğine vb. neden olur. Tavsiye edilen daha yüksek depolama sıcaklığı ile bu bozukluğun semptomları azalır. Üşüme zararı depolama, sıcaklığına ve depolama süresine bağlıdır. Soğuma, yaralanması özellikle zahmetlidir çünkü semptomlar ürün üzerinde hemen görülmez. Mağazada funda gibi görünen ürünler, nakliye veya pazarlama sırasında semptomlar geliştirmiş olabilir.

En düşük güvenli sıcaklık örneklerinden bazıları şunlardır:

karpuz – 4.4ÖC

patates – 3.3ÖC

kabak – 10ÖC

salatalık – 7.2Övb.

Soğuk hava deposu içindeki sıcaklık, muhafaza edilecek ürünlere bağlıdır. Gıda kalitesinin korunması açısından dört soğutmalı depo, kategorisi vardır:

Soğutucu ve O sıcaklığıÖC ve üstü.

Soğutucu ve sıcaklık O'nun hemen altındaÖ C (-2 veya -3ÖC)

Meyve ve sebzelerin uzun süreli saklanması için CA depolama.

·         Düşük sıcaklıkta depolama (yaklaşık –20ÖC veya daha düşük)     dondurma ürününün fazla soğutma kapasitesi ile.

 

WhatsApp chat
WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı